Hakkımızda

TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
 
Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Emine YURTERİ
Email: emine.yurteri@erdogan.edu.tr
İletişim:  0464 6127317/2870
 
Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bağlı olarak 2020 yılından itibaren kurulan Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Tarla Bitkileri alanında Tezli Yüksek Lisans eğitimi vermektedir.

Programın Amacı


Bu programın amacı; uluslararası ve ülkemiz kapsamında tarım alanında bilimsel çalışmalar yürütmek ve yüksek lisans öğrencilerine verilen dersler ve tez çalışmaları ile teorik bilginin yanı sıra uygulamaya yönelik pratik becerileri kazandırmayı kapsamaktadır. Bölge için en önemli geçim kaynağı olan Çay alanında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Çay İhtisas Üniversitesi olarak görevlendirilmiştir. Bu kapsamda çay bitkisi üzerinde yapılacak olan araştırma faaliyetleri ile bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamanın yanında uluslararası mecrada paylaşılacak olan bilimsel yayınlarla da bilime katkıda bulunacaktır. Bölgede çay bitkisinin yanı sıra doğal habitata sahip tıbbi ve aromatik bitkiler de (Anzer kekiği, altın otu, sarı kantaron, adaçayı vb.) Tarla Bitkileri Anabilim Dalı'nın araştırma konuları içerisindedir.

Ayrıca Tarla Bitkileri Yüksek Lisans Programı:
  1. Bitki ıslahı alanında klasik ve biyoteknolojik yöntemler kullanarak yeni çeşitler geliştirmek,
  2. Bitki biyoteknolojisi konusunun yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini temin etmek için araştırmalar yapmak ve eğitim-öğretimde bulunmak,
  3. Bölge ve ülkemizin konuyla ilgili sorunlarının çözümü için araştırmalar yapmak ve projeler üreterek, Üniversite-Üretici-Sanayici işbirliğiyle beklentilerini karşılamak,
  4. İçinde bulunduğu bölgenin tarım potansiyeline uygun yeni üretim seçeneklerini ortaya çıkarmak,
  5. İçinde bulunduğu bölgenin tarım potansiyelinin en verimli şekilde ortaya çıkarılması ve en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak
  6. Başta organik tarım olmak üzere sürdürülebilir kalkınma, çevre ve doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesi, biyolojik çeşitlilik, gen kaynaklarının toplanması, muhafazası ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Öğrenci Kabul Koşulları
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde açılan Tarla Bitkileri Tezli Yüksek Lisans programına başvuruda ALES sınavından en az 55 puan ve Lisans not ortalamasının ise en az 2,00 (4,00 üzerinden) olması ön şart olarak yer almaktadır. Programa başvuracak öğrenciler için yazılı bir Lisansüstü Giriş Sınavı da yapılarak ALES puanının %50’si ile birlikte diğer iki kriterin (lisans akademik not ortalaması – lisansüstü giriş sınav notu) belli orandaki ağırlıklarına göre öğrenci alımı yapılmaktadır.
Programı Bitirecek Öğrenciye Verilecek Derece ve Ünvan:
Yüksek Lisans - Ziraat Yüksek Mühendisi (Tarla Bitkileri)